Provincie opnieuw in gesprek met sectoren over stikstof

De provincie Groningen organiseert de komende weken opnieuw een ronde sectortafels. Tijdens deze bijeenkomsten wil de provincie in gesprek met de vertegenwoordigers van verschillende sectoren (natuur, industrie, mobiliteit, bouw, overheid en landbouw), over het concept van de Groninger aanpak stikstof (PDF PDF-bestand, 1 MB) (GRAS). Een aanpak met als uitgangspunten de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die juridisch geborgd zijn.

Groninger aanpak

De provincie neemt inbreng van de sectortafels mee in de Groninger aanpak, zodat het een plan wordt dat we tot een gezamenlijke uitvoer kunnen brengen. We sluiten de sectortafels weer af met een overleg met een bestuurlijke vertegenwoordiging van deze sectoren. In deze laatste tafel wordt op basis van alle tafels een advies geformuleerd over GRAS. Dit advies is input voor de definitieve versie van de Groninger aanpak.