Provincie onderzoekt parallelweg N355 tussen Zuidhorn en Groningen

De provincie Groningen gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een parallelweg langs de provinciale weg N355 tussen Zuidhorn en Groningen. Het verkeer op deze weg rijdt op dit moment onvoldoende door. Als Provinciale Staten instemmen met nader onderzoek, gaat de provincie de plannen in overleg met de omgeving verder uitwerken.

De provincie Groningen gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een parallelweg langs de provinciale weg N355 tussen Zuidhorn en Groningen. Het verkeer op deze weg rijdt op dit moment onvoldoende door. Als Provinciale Staten instemmen met nader onderzoek, gaat de provincie de plannen in overleg met de omgeving verder uitwerken.

Problemen met in- en uitritten en drukte

De provincie heeft al geruime tijd de wens om de N355 aan te pakken. In 2006 deden we al onderzoek naar de verkeerssituatie op deze weg. We hebben dit onderzoek geactualiseerd en daaruit blijkt dat de problemen op de weg nog steeds spelen. Oorzaak daarvan zijn de vele in- en uitritten in combinatie met de grote hoeveelheid verkeer. Het verkeer moet vaak afremmen en weer optrekken. Hierdoor stroomt het verkeer niet goed door. Bovendien kan dit voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Naar verwachting neemt het verkeer de komende jaren nog verder toe en worden de problemen op de N355 daarmee groter.

Parallelweg

Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren wil de provincie zoveel mogelijk aansluitingen op de weg opheffen door een parallelweg aan te leggen. De parallelweg is ook een goed alternatief voor het langzame (landbouw-)verkeer. Bij de aanleg van de Fietsroute Plus en de uitwerking van de plannen rondom Nieuwklap is al zo veel mogelijk rekening gehouden met een toekomstige parallelweg langs de N355. Voor de aanpak van de N355 tussen Groningen en Zuidhorn reserveren we 17,5 mln euro.