Provincie onderzoekt invloed wilgen op bodemsanering

Is het mogelijk om wilgen die op verontreinigde grond geplant zijn duurzaam te gebruiken? En wordt de kwaliteit van de bodem gestaag verbeterd? Om antwoord op die vragen te krijgen gaat de provincie het terrein van de Eendracht in Appingedam monitoren.

Is het mogelijk om wilgen die op verontreinigde grond geplant zijn duurzaam te gebruiken? En wordt de kwaliteit van de bodem gestaag verbeterd? Om antwoord op die vragen te krijgen gaat de provincie het terrein van de Eendracht in Appingedam monitoren.

Wilgen

De Kartonbaan op dit terrein is vrij toegankelijk voor bezoekers. Er kan gewandeld of gefietst. Enkele terreindelen mogen nog niet worden betreden vanwege de restbodemverontreiniging. Daarvoor zijn er in 2012 wilgen aangeplant, die ervoor zorgen dat contact met de verontreiniging niet mogelijk is. Tegelijk kan de natuur zijn werk doen: het boomwortelsysteem kan er mogelijk voor zorgen dat verontreiniging door de natuurlijke processen wordt weggenomen en eventuele (ecologische) risico's sterk worden verlaagd.

Onderzoek

Het bedrijf Bioclear gaat zes jaar lang om de twee jaar onderzoeken of de bodemgezondheid en bodemkwaliteit beter worden. Ook gaat het bedrijf vaststellen op welke manier de wilgentenen die vrijkomen bij de Eendracht duurzaam gebruikt kunnen worden. Daarvoor wordt ook de restverontreiniging in de bomen gemeten. Bij een positieve uitkomst kan dit concept interessant zijn om ook op andere locaties in de provincie toe te passen.