Provincie onderzoekt achterblijvende kwaliteit basisonderwijs

De kwaliteit van het basisonderwijs is nog niet op peil. Dat concludeert de provincie Groningen in een tussenbalans over het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs Groningen 2010-2011. Groningen heeft op dit moment de meeste zwakke scholen van het land. Om te achterhalen wat hiervan de oorzaak is, laat de provincie onderzoek doen.

De kwaliteit van het basisonderwijs is nog niet op peil. Dat concludeert de provincie Groningen in een tussenbalans over het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs Groningen 2010-2011. Groningen heeft op dit moment de meeste zwakke scholen van het land. Om te achterhalen  wat hiervan de oorzaak is, laat de provincie onderzoek doen.

Geld voor projecten

Om de achterstanden in het basisonderwijs weg te werken hebben het Rijk en de provincie het Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 ingesteld. In totaal gaat het om 650.000,- euro. Dit geld is bedoeld voor verbeterprojecten van schoolbesturen. De afgelopen twee jaar hebben we 24 aanvragen gehonoreerd. De belangrijkste verbeterthema's binnen de projecten zijn opbrengstgericht werken, instructiegedrag van leerkrachten en professionalisering van leerkrachten en team.

Minder zwakke scholen

Op dit moment zijn er minder zeer zwakke scholen dan toen we begonnen. Maar het aantal zwakke scholen is nog niet op het niveau zoals in de doelstelling van het kwaliteitsakkoord is beschreven. De verbetering van onderwijskwaliteit in Groningen blijft bovendien achter ten opzichte van Nederland en ook ten opzichte van Friesland en Drenthe.

Onderzoek

Om te achterhalen waarom de kwaliteitsverbetering achterblijft laten we begin 2012 een onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek moet duidelijk maken waarom de kwaliteitsverbetering in Groningen achter blijft. De aanbevelingen uit het onderzoek leveren informatie op voor een nieuw Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs. Om de aanbevelingen uit het onderzoek uit te kunnen voeren reserveert de provincie de komende twee jaar 225.000,- euro per jaar. We zetten deze middelen in overleg met de schoolbesturen in.

Acties op korte termijn

Omdat er nog veel moet gebeuren willen we niet wachten op de resultaten van het onderzoek. Daarom beginnen we alvast met de mogelijkheden die de onderwijsinspectie voor kwaliteitsverbetering heeft aangedragen, zoals het volgen van de resultaten in het onderwijs, het evalueren daarvan en een goed personeelsbeleid.