Provincie ondersteunt vier cultuurprojecten

De provincie Groningen verleent subsidie aan vier verschillende cultuurprojecten. De Nieuwe Kerk in Groningen ontvangt 120.000 euro om het pand geschikter te maken voor culturele activiteiten. De overige subsidies - die variĆ«ren van 15.000 tot 18.000 euro - gaan naar eenmalige projecten die zijn gericht op amateurkunst en erfgoed. 

Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk gebruikt de subsidie voor herinrichting van haar pand. De kerk wordt geschikter gemaakt voor culturele activiteit. Naast de gebruikelijke kerkdiensten en -activiteiten wordt de ruimte zo ingericht, dat ook andere cultuurgezelschappen gebruik kunnen maken van het rijksmonument. Na de investeringen is de ruimte met name geschikt voor verhuur van concerten, theatervoorstellingen en festivals. Door samen te werken met de Martinikerk en de Lutherse kerk worden de kerken in de binnenstad steeds beter benut. De subsidie van 120.000 euro is aangevraagd door de stichting Protestantse Gemeente Groningen.

Incidenteel Cultuurbudget

Daarnaast draagt de provincie vanuit het Incidenteel Cultuurbudget ook bij aan drie andere projecten:

  • Voortdurend Verzet (maximaal 18.000 euro). Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) organiseert een theaterproject voor middelbare scholieren en meerdere tentoonstellingen. Hiermee vraagt het OVCG aandacht voor de motieven en drijfveren van verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog en leggen ze de verbinding met hedendaags verzet.
  • ZING ZING (maximaal 15.000 euro). Het Koorplein Noord-Nederland organiseert een korenfestival in Veendam en in de stad Groningen met als doel het veld van de Groningse Koren te versterken en om potentiele nieuwe zangers te werven.
  • Dichtbij - ver weg (maximaal 16.000 euro). Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) wil het lokale en regionale oorlogsverleden in het Westerkwartier levend houden. Het OVCG organiseert onder andere een tentoonstelling, maakt korte films en bedenkt een educatief project om verhalen en objecten te verzamelen, verspreiden en door te geven.

CIAN en ICB

De subsidie voor de herinrichting van de Nieuwe Kerk is afkomstig uit het budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast (CIAN). Met dit budget investeren we in bestaande en nieuwe panden met een culturele bestemming in stad en provincie. Voor de overige cultuursubsidies is het Incidenteel Cultuurbudget (ICB) gebruikt. Het ICB is bedoeld voor projecten die zich toespitsen op amateurkunst en erfgoed. Beide budgetten zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 - 2020.