Provincie ondersteunt projecten natuurinclusieve landbouw met bijna 5 ton

De provincie Groningen gaat natuurinclusieve landbouw, nieuwe vormen van landbouw die profiteren van de natuur en andersom, ondersteunen. Boeren die natuurinclusieve maatregelen nemen of willen nemen, kunnen deelnemen aan projecten op het gebied van kennisuitwisseling en praktijkonderzoek. De provincie stelt in totaal bijna een half miljoen euro subsidie beschikbaar.

Economisch rendabel

Een boer kan zijn bedrijf versterken en gezonde voeding produceren in een mooi landschap, rijk aan insecten, vogels en andere dieren. Dit kan op een economische rendabele (winstgevende) manier. 

Kennisuitwisseling 

Om deze nieuwe vormen van landbouw uit te kunnen voeren bieden we op concrete manieren ondersteuning. Met de openstelling van de POP3-subsidieregeling ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ stimuleert de provincie kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw. Organisaties die coaching of trainingen geven kunnen subsidie aanvragen voor projecten vanaf € 175.000. Voor deze subsidieregeling, die eind maart 2019 wordt opengesteld, is in totaal € 400.000 beschikbaar.

Maatregelen in de praktijk

Daarnaast kunnen ondernemers in de landbouwsector voor in totaal € 85.000 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurinclusieve maatregelen in de praktijk, voor initiatieven op het gebied van verwerking en afzet van natuurinclusieve producten en voor de aanschaf van nieuwe machines. Zo is bijvoorbeeld het mechanisch bestrijden van onkruid minder belastend voor het milieu en de biodiversiteit dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Praktijkonderzoek op proefvelden

Onderzoeksorganisatie Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) ontvangt in 2019 een bijdrage van € 11.500. Hiermee kan SPNA proefvelden met biologische en gangbare teelten aanleggen. SPNA gaat onderzoeken wat de effecten zijn van een rassenmix van één gewas op biodiversiteit en de ontwikkeling van ziektes. In theorie zou er in percelen met een mix van rassen minder ziekte moeten voorkomen en zou de biodiversiteit hoger moeten zijn. De proef duurt van 2019 tot en met 2021. 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling voor ondernemers in de landbouwsector is te vinden op de subsidiepagina Natuurinclusieve landbouw.