Provincie ondersteunt jonge landbouwers die willen verduurzamen

Voor jonge landbouwers die duurzaam willen investeren in hun bedrijf stelt de provincie Groningen € 410.000 beschikbaar. De Regeling Jonge Landbouwers (JoLa) is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer kan bijdragen aan verbeteringen van het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid, het landschap of de biodiversiteit. De regeling is aan te vragen vanaf 2 december 2019.

Steun in de rug

Jonge boeren zitten financieel vaak krap, omdat ze het bedrijf net hebben overgenomen of bezig zijn met het overnameproces. Het geld is bedoeld als steun in de rug bij de aanschaf van moderne en duurzame installaties of machines. De modernisering moet een duurzame impuls geven aan de bedrijfsvoering. Het gaat echt om vernieuwende producten; investeringen om de winst van een bedrijf te verhogen of goederen die al in het bedrijf aanwezig zijn, komen niet in aanmerking.

Vijfde regeling

De regeling wordt van 2 december 2019 tot 7 februari 2020 voor de vijfde keer opengesteld. Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen de regeling aanvragen. Het totale budget is 410.000 euro. De Europese Unie financiert de helft van het budget.   

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

De JoLa-regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), bedoeld voor de ontwikkeling van de agrarische sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling in opdracht van de provincies uit.

Meer info en aanvragen

Meer informatie over de regeling en aanvragen indienen kan vanaf 2 december 2019 op de website van de RVO.