Provincie neemt nieuwe vergunningaanvraag RWE in behandeling

De provincie Groningen gaat controleren of de nieuwe vergunningaanvraag van het energiebedrijf RWE, voor de energiecentrale in de Eemshaven, voldoet aan de Natuurbeschermingswet. De eerdere vergunning was, na bezwaren van milieuorganisaties, in augustus 2011 door de Raad van State vernietigd. Uiterlijk 23 juni 2012 wordt duidelijk of de provincie een nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet verleent aan energiebedrijf RWE.

 

De provincie Groningen gaat controleren of de nieuwe vergunningaanvraag van energiebedrijf RWE, voor de energiecentrale in de Eemshaven, voldoet aan de Natuurbeschermingswet. De eerdere vergunning was, na bezwaren van milieuorganisaties, in augustus 2011 door de Raad van State vernietigd. Uiterlijk 23 juni 2012 wordt duidelijk of de provincie een nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet verleent aan energiebedrijf RWE.

Juridische toetsing

Bij de juridische toetsing van de vergunningaanvraag kijkt de provincie in het bijzonder naar de punten waar de Raad van State aandacht voor heeft gevraagd. De provincie constateert dat de noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd en/ of aanvullingen zijn aangeleverd. "Aan de effecten op de natuur worden strenge eisen gesteld en daar toetsen we strak op", laat Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg weten.

Extra natuurmaatregelen

Energiebedrijf RWE kondigt extra natuurmaatregelen aan. De komende maanden werkt het bedrijf de maatregelen uit met natuur- en milieuorganisaties. Ook de provincie heeft een rol vanuit haar verantwoordelijkheid voor natuur en landschap.  Het gaat hier om een vrijwillige aanvulling op de natuurmaatregelen. Het bedrijf neemt hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich. 

Besluitvorming

Vanwege de brede maatschappelijk aandacht voor dit dossier wordt de aanvraag vanaf woensdag 4 april 2012 openbaar gemaakt via de provinciale website, en niet zoals gebruikelijk pas over zes weken. Belanghebbende partijen kunnen ons de komende zes weken hun commentaar, kanttekeningen en opmerkingen sturen. Die kunnen we dan meenemen in onze besluitvorming.

Lees meer in ons dossier RWE.