Provincie neemt beheer twee tanks North Refinery over

De provincie Groningen neemt met ingang van 4 november het beheer over van twee tanks op het terrein van het failliete olieverwerkingsbedrijf North Refinery in Farmsum. Dat doet de provincie omdat deze specifieke tanks milieu- en veiligheidsrisico's met zich meebrengen. De betrokken partijen zijn inmiddels op de hoogte gesteld.  

Bestuursdwang

Na het faillissement van North Refinery in februari 2015 is er op het bedrijventerrein weinig onderhoud meer gepleegd. In april 2016 heeft de provincie bestuursdwang opgelegd voor vijf tanks op het terrein. Uit onderzoek naar de staat van de tanks bleek namelijk dat de kans dat ze zouden kunnen gaan lekken, toenam. Mede daarom zijn de provincie, de curator, Groningen Seaports en de Rabobank in overleg gegaan over een plan van aanpak voor de tanks.

Overeenkomst

Het plan heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst. Daarin werd afgesproken om naast de betreffende vijf tanks nog meer tanks leeg te halen, in totaal 26 stuks. Op deze manier kon het grootste gedeelte van de tanks, 23 van de 26, leeg en schoon worden gemaakt. In de drie resterende tanks zitten nu nog vloeistoffen die eruit moeten. Twee daarvan bevatten vloeistoffen met een milieurisico. De provincie ziet dat de curator er niet in is geslaagd deze twee tanks op een juiste manier te beheren en tijdig (in de zomer van 2016) leeg te krijgen. Daarom gaat de provincie de tanks leeg laten halen. Vooruitlopend daarop neemt de provincie het beheer van deze twee tanks over.