Provincie maakt werk van overstap naar biologische landbouw

De provincie is volop bezig met de begeleiding van boeren die zich oriënteren op de overstap naar een biologische bedrijfsvoering. In het voorjaar zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor akkerbouwers en melkveehouders. Ook voor de komende tijd staan er verschillende activiteiten op de agenda die boeren moet helpen de overstap te maken. De bevordering van de biologische landbouw is een belangrijk thema in het collegeakkoord 2015-2019.

Voorlichting

Ruim zestig ondernemers waren aanwezig bij de twee voorlichtingsbijeenkomsten in maart (in Garmerwolde) en april (in Onstwedde). Tijdens deze bijeenkomsten vertelden boeren die al biologisch ondernemen, over hun ervaringen in de praktijk. Er was aandacht voor de manier van werken in een biologisch bedrijf, maar ook voor de afzetmarkt. Geïnteresseerden hebben zich daarna kunnen opgeven voor een eerste adviesgesprek of een omschakelcursus, bestaande uit vijf bijeenkomsten.

Omschakelcursus

De twaalf geïnteresseerde boerenondernemers die zich willen richten op biologische akkerbouw zijn inmiddels begonnen met hun omschakelcursus. Ze zijn onlangs voor het eerst bij elkaar geweest op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta en zullen de komende weken nog een aantal keren bij elkaar komen. Dit najaar volgt een tweede ronde informatiebijeenkomsten, adviesgesprekken en cursussen, en wordt bekeken of de aanpak in de praktijk voldoet aan de wensen en behoeften van de boeren.

Steun provincie

De provincie betaalt twee derde van het cursusgeld en de kosten van een eerste adviesgesprek. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe boeren financieel ondersteund kunnen worden om te stimuleren dat er meer hectares biologische landbouw komen. Zo wordt onderzocht welke mogelijkheden voor kredietverstrekking er zijn, ter overbrugging van de twee financieel mindere jaren, wanneer boeren omschakelen (gemiddeld duurt de overstap naar een biologische bedrijfsvoering ongeveer twee jaar). Verder kijkt de provincie of het mogelijk is om via het grondbeleid, bijvoorbeeld bij de verhuur of verkoop van grond, de biologische landbouw te laten groeien.

Nieuwe initiatieven

Er is al een aantal initiatieven dat met steun van de provincie werkt aan een bepaald onderdeel binnen de biologische landbouw. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van de afzet van bio-conserven (voedsel in blikken of potten) in het noorden van de provincie. Boeren en afnemers willen zo de teelt en afzet van gewassen als erwten, sperziebonen, tuinbonen, spinazie en suikermaïs verbeteren. Ondernemers hebben ook plannen voor het oprichten van een biologische werktuigencoöperatie. Biologische akkerbouwers hebben veel belang bij moderne werktuigen die bijvoorbeeld mechanisch onkruid kunnen bestrijden. Dat vraagt om zeer kostbare investeringen. Een coöperatie kan de kosten per bedrijf drukken.