Provincie maakt werk van Europa en internationalisering

Aandacht voor Duitsland, ScandinaviĆ« en de Baltische Staten, en de banden met landen als China en Rusland alleen aanhalen als bedrijven of kennisinstellingen daar om vragen. Dat is de kern van de Agenda Internationalisering van de provincie Groningen. De agenda is een uitwerking van het collegeprogramma, voor wat betreft internationale samenwerking en moet ervoor zorgen dat dit een integraal onderdeel van het provinciale werk wordt. Nu is dat nog niet het geval.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten van de agenda zijn:

  • Europa en internationalisering hoort bij ieders werk binnen de provincie;
  • Brussel is voor de provincie net zo belangrijk als Den Haag;
  • actieve strategische oriĆ«ntatie op Noord-Duitsland, ScandinaviĆ« en Baltische staten;
  • samenwerking met China en Rusland is reactief (dat wil zeggen dat we alleen in actie komen op verzoek van bedrijven en kennisinstellingen);
  • een betere benutting van Europese fondsen en netwerken voor provinciale doelstellingen;
  • meer inzet vanuit de eigen organisatie om het provinciehuis te verbinden met Brussel.

Grensoverschrijdend werk

Gedeputeerde Henk Staghouwer heeft onlangs met staatssecretaris Daniela Behrens van de Duitse deelstaat Nedersaksen gesproken over grensoverschrijdend werken en ondernemen. Daarbij is afgesproken dat specifieke belemmeringen die de grens opwerpt voor werken en ondernemen op te lossen. Zo moet er bijvoorbeeld gewerkt worden aan de verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van diploma-erkenning en beroepskwalificaties. Ook de relatief hoge werkloosheid in onze regio, in vergelijking met Duitsland, is aanleiding om de arbeidsmarkten aan weerzijden van de grens beter op elkaar aan te laten sluiten. Verder heeft de provincie in dit kader het initiatief genomen voor een programma om grensoverschrijdend ondernemen te bevorderen samen met VNO-NCW.