Provincie maakt per evenement of bijeenkomst afweging over doorgaan

De provincie Groningen organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten. De situatie rondom het coronavirus kan gevolgen hebben voor de organisatie ervan. Per evenement of bijeenkomst maakt de provincie een afweging of dit doorgaat. 

Uitgangspunten

De provincie Groningen werkt samen met de partners in de Veiligheidsregio Groningen. Daar worden gezamenlijke uitgangspunten afgesproken. Voor evenementen en bijeenkomsten is het uitgangspunt dat ze doorgaan, tenzij er onaanvaardbare risico's ontstaan. Er wordt bijvoorbeeld gelet op:

  • Is een goede hygiëne mogelijk?
  • Is de locatie geschikt?  Staan mensen lang bij elkaar, is er voldoende ventilatie?
  • Wat is de doelgroep? Zijn er kwetsbare groepen mensen bij betrokken?
  • Wat zijn de gevolgen als het evenement wordt afgelast?

Afwegingen

Iedere organisatie maakt zijn eigen afwegingen over het wel of niet laten doorgaan van een bijeenkomst of evenement. Afwegen betekent alle belangen naast elkaar zetten. Hierbij spelen ook sociale en economisch belangen een rol. Voor deze afwegingen wordt een afwegingskader gebruikt. Deze is opgesteld door de rijksoverheid (inclusief RIVM) en het Veiligheidsberaad (inclusief veiligheidsregio’s en de G4).

Aanpassen maatregelen

De ontwikkelingen worden zorgvuldig gevolgd. Dagelijks overwegen we binnen de Veiligheidsregio of de maatregelen moeten worden aangepast. De adviezen van de RIVM zijn hierbij leidend. De belangrijkste maatregelen zijn op dit moment goede hygiëne:

  • Was je handen regelmatig.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze daarna weg.

Bij vragen over een evenement of bijeenkomst van de provincie Groningen kunt u contact met ons opnemen.