Provincie legt claim neer bij opgestapte bouwbedrijven Blauwestad

De provincie Groningen eist een schadevergoeding van de bouwbedrijven BAM en Ballast Nedam, omdat zij zich hebben teruggetrokken uit het project Blauwestad. Dat staat in een brief van het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. De claim kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's. De bouwbedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor de financiële schade na hun vertrek uit het project. Het college nodigt BAM en Ballast Nedam uit om in overleg te gaan.

 

De provincie Groningen eist een schadevergoeding van de bouwbedrijven BAM en Ballast Nedam, omdat zij zich hebben teruggetrokken uit het project Blauwestad. Dat staat in een brief van het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. De claim kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's. De bouwbedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor de financiële schade na hun vertrek uit het project. Het college nodigt BAM en Ballast Nedam uit om in overleg te gaan.

Duidelijke afspraken

Bij de uittreding van Ballast Nedam en BAM uit het project Blauwestad in 2007 zijn duidelijke afspraken gemaakt. De bedrijven zouden op uiterlijk 31 december 2011 200 kavels van de provincie afnemen. Dat is niet gebeurd. Kort na 31 december zijn de bedrijven door de provincie in gebreke gesteld. Het college heeft in een brief aangegeven dat de bedrijven nu de ruimte hebben om binnen 14 dagen aan te geven of ook zij in overleg tot een oplossing willen komen. Als dat niet gebeurt, dan neemt de provincie gerechtelijke stappen.