Provincie leent 10 miljoen euro aan Ommelander Ziekenhuis Groep

De provincie Groningen wil een achtergestelde lening van tien miljoen euro gaan verstrekken aan de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). Met de lening wordt de financiële positie van het ziekenhuis versterkt, waardoor de OZG in staat is een nieuw ziekenhuis bij Scheemda te bouwen. Bovendien biedt de achtergestelde lening van de provincie een oplossing voor de vrijkomende ziekenhuispanden in Winschoten en Delfzijl.

De provincie Groningen wil een achtergestelde lening van tien miljoen euro gaan verstrekken aan de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). Met de lening wordt de financiële positie van het ziekenhuis versterkt, waardoor de OZG in staat is een  nieuw ziekenhuis bij Scheemda te bouwen. Bovendien biedt de achtergestelde lening van de provincie een oplossing voor de vrijkomende ziekenhuispanden in Winschoten en Delfzijl.  

Lening provincie

Een achtergestelde lening is een lening die pas wordt afgelost als bij een faillissement alle schuldeisers hun geld hebben teruggekregen. De provincie verstrekt de achtergestelde lening tegen een marktconform rentetarief. Het rendement op de lening zet de provincie in als subsidie aan de gemeenten Oldambt en Delfzijl. De gemeenten gebruiken de subsidie voor de aankoop van de gronden van de ziekenhuislocaties, in het geval de gebouwen niet kunnen worden herbestemd. De kosten voor eventuele sloop van de ziekenhuispanden, de herinrichting en sanering zijn voor rekening en risico van de OZG.

Belangrijk voor de regio

"De inwoners van Noord- en Oost Groningen hebben belang bij bereikbare en kwalitatief goede zorg", aldus gedeputeerde William Moorlag. "Het nieuwe ziekenhuis bij Scheemda is belangrijk voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in deze regio. Samen met de bijdragen van onder andere de OZG, het UMCG, zorgverzekeraars en de achtergestelde lening van de provincie wordt de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen geborgd. Bovendien is er nu een goede oplossing voor de achterblijvende ziekenhuislocaties in Winschoten en Delfzijl".

Afspraken

Het UMCG, de OZG, en de betrokken zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Achmea hebben in juli afspraken gemaakt, waarmee een goede basis is gelegd voor het nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda. De OZG komt volledig onder controle te staan van het UMCG. Daarnaast versterkt het UMCG het eigen vermogen van OZG en zijn de zorgverzekeraars langjarige zorgcontracten met OZG aangegaan. Deze afspraken verminderen het risico dat de provincie loopt met het verstrekken van de lening aan OZG.

Het plan voor de achtergestelde lening wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.