Provincie laat 28 vervuilde bodemlocaties saneren

De provincie Groningen wil 28 locaties waarvan de bodem verontreinigd is saneren. Het gaat om zogeheten spoedlocaties bodemverontreiniging. Dat zijn locaties waar bodemverontreiniging voorkomt met onaanvaardbare (gezondheids)risico's. Met het Rijk is afgesproken dat de eigenaren van deze locaties vóór 31 december 2015 begonnen moeten zijn met de sanering van hun terrein.

De provincie Groningen wil 28 locaties waarvan de bodem verontreinigd is saneren. Het gaat om zogeheten spoedlocaties bodemverontreiniging. Dat zijn locaties waar bodemverontreiniging voorkomt met onaanvaardbare (gezondheids)risico's. Met het Rijk is afgesproken dat de eigenaren van deze locaties vóór 31 december 2015 begonnen moeten zijn met de sanering van hun terrein. 

Samen oplossingen zoeken

De provincie heeft een aannemerscombinatie in de arm genomen die samen met de eigenaren van de grond afspraken gaat maken over de sanering van de bodem. De keuze is gevallen op een combinatie van aannemer Van der Wiel uit Drachten en adviesbureau RoyalHaskoningDHV uit Groningen. Zij gaan samen met de partijen die betrokkenen zijn bij de vervuilde locaties in overleg om te zorgen dat de terreinen op tijd worden gesaneerd. Daarbij zoekt de aannemer samen met de terreineigenaren oplossingen die ook (financieel) voordeel kunnen opleveren voor de terreineigenaar.

Schone bodem

Eind 2011 presenteerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport 'Een schone bodem in zicht'. Eén van de conclusies van dit rapport was dat de aanpak van spoedlocaties in de provincie Groningen moest versnellen omdat anders de landelijke en provinciale doelstelling om deze locaties voor het eind van 2015 gesaneerd te hebben of de risico's weggenomen hebben, niet zou worden gehaald. Kijk voor een overzicht van de spoedlocaties op onze pagina Overzicht spoedlocaties.