Provincie krijgt 15 miljoen uit Nationaal Programma Groningen

De provincie Groningen krijgt vijftien miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor projecten op het gebied van duurzaamheid, zorg en erfgoed, die op korte termijn van start kunnen gaan. Ook de aardbevingsgemeenten ontvangen dit bedrag, bedoeld voor bijvoorbeeld stads- of dorpsvernieuwingsprojecten. 

Geldbedragen

In totaal is er door het kabinet ruim een miljard euro uitgetrokken voor het Nationaal Programma Groningen, als compensatie voor de aardgasproblematiek in onze provincie. De komende jaren wordt de rest van het geld verdeeld. De nu toegekende bedragen worden genoemd in de bestuursovereenkomst van het Nationaal Programma Groningen, die ook richting geeft aan de verdere organisatie.  

Bestuur

Er wordt een bestuur gevormd door onder meer twee gedeputeerden van de provincie, vertegenwoordigers van gemeenten en twee ministers. Commissaris van de Koning RenĂ© Paas is tot 2020 de tijdelijke voorzitter van het bestuur. 

Op maandag 11 maart willen de provincie, gemeenten en het Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen.