Provincie keurt gasleiding door natuurgebied af

De provincie wil niet dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een gasleiding aanlegt door een Drents/Gronings gebied met grote landschappelijke waarde. De NAM wil een leiding tussen Hoogezand-Sappemeer en Norg aangeleggen voor het transport van aardgascondensaat. Dat is een benzineachtige vloeistof die als bijproduct gewonnen wordt. De nieuwe leiding is nodig omdat de productiecapaciteit van aardgas in Norg vergroot wordt van 50 naar 80 miljoen kubieke meter per dag.

De provincie wil niet dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een gasleiding aanlegt door een Drents/Gronings gebied met grote landschappelijke waarde. De NAM wil een leiding tussen Hoogezand-Sappemeer en Norg aanleggen voor het transport van aardgascondensaat. Dat is een benzineachtige vloeistof die als bijproduct gewonnen wordt. De nieuwe leiding is nodig omdat de productiecapaciteit van aardgas in Norg vergroot wordt van 50 naar 80 miljoen kubieke meter per dag.

Te hoog risico

Het Rijk, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunning voor de nieuwe leiding, stelt twee routevarianten voor. De variant dwars door beschermd grondwatergebied tussen Haren en Zuidlaren is voor de provincie onbespreekbaar. Dit brengt een te hoog risico met zich mee voor de natuur, het landschap en de waterwinning.

Voorkeursvariant

De provincie is voorstander van de tweede zuidelijker variant, die van Sappemeer naar Zuidlaren loopt en enkele kilometers boven Vries en Norg eindigt. Deze variant volgt de route van een bestaande aardgasleiding. De provincie heeft het Rijk gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van de nieuwe leiding op de nieuwe woningbouwlocatie Groene Compagnie ten zuiden van Hoogezand.