Provincie investeert ruim 2,2 miljoen euro in leefbaarheid 

Met subsidie aan vijftien projecten investeren we als provincie ruim € 2 miljoen in de leefbaarheid. Dit geld wordt gebruikt voor acht dorpshuizen en vier regionale zorgprojecten. Ook gaat er € 40.000 naar kleinschalige bewonersinitiatieven rondom zorg en € 250.000 naar een nieuw schoolgebouw voor de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Gemeenten en fondsen steken ook geld in deze projecten, waardoor de totale investering in de leefbaarheid ruim € 37 miljoen bedraagt. 

Dorpshuis Zeerijp

Een van de dorpen die aan de slag gaat met het dorpshuis is Zeerijp. Er gaat hier € 125.000 naar een nieuw dorpshuis met gymzaal. Deze locatie wordt straks niet alleen door verschillende (sport)verenigingen gebruikt, maar zal ook fungeren als ontmoetingsplek voor ouderen, jeugd en zzp'ers. Verder is er kantoorruimte voor een zorg- of welzijnsaanbieder. Het Archeologisch Informatiepunt in het dorpshuis blijft behouden en het gebouw krijgt gasvrije verwarming en zonnepanelen. Een dorpshuis is voor veel dorpen onmisbaar voor de leefbaarheid, als ontmoetingsplek voor jong en oud, een plek verenigingen terecht kunnen en ruimte voor dorpsactiviteiten.

Zorg

In Appingedam realiseren De Zijlen, 's Heerenloo en De Hoven een nieuwe voorziening voor langdurige zorg. Deze organisaties werken op een innovatieve manier samen door hun processen op elkaar af te stemmen en daarmee de zorg efficiënter en toekomstgerichter te maken. De organisaties willen samen met de inwoners van Appingedam werken aan vernieuwende vormen van zorg die straks onderdeel worden van een zorgzame buurt en stad.  Het plan is onderdeel van het  Groninger Zorgakkoord, het convenant over kwalitatief goede zorg en behandeling dicht bij huis voor Groningers in het aardbevingsgebied dat in maart ondertekend is. De provincie draagt ruim € 80.000 euro aan dit project bij, uit een subsidieregeling om de regionale verbetering van de zorg te stimuleren. 

Bewonersinitiatieven Zorg 

Er gaat € 40.000 subsidie naar twee kleinschalige bewonersinitiatieven die de zorg(-infrastructuur) verbeteren en inwoners beter in staat stellen voor elkaar te zorgen. Dit zijn het dorpshuis in Stitswerd en het schoolgebouw in Den Andel dat al gebruikt wordt als dorpswinkel en voor kleinschalige bedrijvigheid. Straks krijgt het ook een dorpshuisfunctie en wordt het een plek waar zorgvragen en -aanbod bij elkaar komen. 

Bekijk ook het complete overzicht van de toegekende subsidies (PDF PDF-bestand, 400 KB).