Provincie investeert ruim 2 miljoen euro in leefbaarheid

Met subsidiebijdragen aan veertien projecten investeert de provincie Groningen ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid. Het geld gaat naar dorpshuizen, de woningmarkt in Oost-Groningen, zorgvoorzieningen en dorpscentra. Ook gemeenten en bedrijven steken geld in deze projecten, waardoor de totale investering in de leefbaarheid ruim 26 miljoen euro bedraagt.

Multifunctionele centra

Een ontmoetingsplek in het dorp voor jong en oud, waar verenigingen terecht kunnen en waar ruimte is voor dorpsactiviteiten, is voor veel dorpen onmisbaar voor de leefbaarheid. De verschillende voorzieningen komen samen in een multifunctioneel centrum (MFC). We trekken als provincie 350.000 euro uit voor een nieuw MFC in Zevenhuizen, 90.000 euro voor MFC 't Klokhoes in Zandeweer en 60.000 euro voor een MFC in Schildwolde.

Woningmarkt

Uit het fonds dat erop gericht is de leegstand en achterstand in het onderhoud van de particuliere woningvoorraad tegen te gaan, zijn twee subsidies toegekend. Er is ruim 40.000 euro beschikbaar voor een boerderij in Opende, die geschikt wordt gemaakt voor kwetsbare ouderen en jongeren met een beperking. Daarnaast wordt er 50.000 euro toegekend voor de dorpskern van Loppersum, waar de gemeente in overleg met de eigenaren woningen gaat kopen, slopen, herverkavelen en (minder) nieuwe woningen gaat bouwen. Verder gaat er 250.000 euro naar de aanpak van 25 verloederde panden en is er 250.000 euro uitgetrokken voor hulp aan woningeigenaren in Oost-Groningen, om hun woning te verduurzamen. Ook gaat er 250.000 euro naar een fonds, waarmee goedkope koopwoningen worden opgekocht en omgevormd naar sociale huur, met mogelijke sloop op termijn.

Zorg

De stichting Welzijn en Dienstverlening in Delfzijl krijgt 20.000 euro voor plek waar thuis wonende ouderen en professionals elkaar kunnen ontmoeten zodat er aan een toegankelijk zorgnetwerk kan ontstaan. De gemeente Midden-Groningen krijgt bijna 30.000 euro voor het opstellen van een businesscase voor een nieuwe vorm van wonen en zorg in Slochteren. Het oude verzorgingstehuis 't Olderloug zal gesloopt moeten worden, nieuwbouw is nodig.

Leefbaarheid 

Voor de herontwikkeling van het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen, met groen en recreatieve voorzieningen voor het dorp, is 190.000 euro beschikbaar. Verder is er 250.000 euro vrijgemaakt voor de afronding van de centrumvernieuwing in Ter Apel een krijgt de gemeente Pekela 190.000 euro voor de koop van een winkelpand om verloedering te voorkomen. De winkelier verhuist naar winkelcentrum de Helling.