Provincie investeert komende periode jaarlijks vijf ton extra in cultuur

De provincie Groningen trekt de komende vier jaar ruim 5 ton jaarlijks extra uit voor cultuur. Dat staat in de concept-kadernota cultuur 2021-2028 (PDF PDF-bestand, 4 MB), die op 9 juli werd vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. In deze nota staan de ambities van het college en de manier waarop de provincie hier samen met gemeenten en culturele organisaties invulling aan moet geven.

Inspraak 

De inspraakperiode loopt van 10 juli tot en met 25 augustus. Gedeputeerde Mirjam Wulfse: "De nota ligt nu klaar voor de inspraak en ik nodig alle belanghebbenden graag uit om daar gebruik van te maken. In het najaar kunnen we dan verder om het beleid uit te werken, zodat het culturele veld in Groningen de komende jaren vooruit kan." Het definitieve beleidskader wordt 13 november in Provinciale Staten vastgesteld, waarna instellingen een subsidieaanvraag voor de nieuwe cultuurnotaperiode kunnen indienen.  

Groninger identiteit

In ons cultuurbeleid willen we de culturele kwaliteit en identiteit van de provincie Groningen uitdragen en versterken. De uitgangspunten daar bij zijn:

  • cultuur voor iedereen;
  • stimulering van een bruisend en vernieuwend aanbod in de hele provincie;
  • ontwikkeling, behoud en versterking van de kwaliteit van het erfgoed, landschap en leefomgeving.

Meer samenwerking

De belangrijkste onderdelen van de nota zijn de intensivering van de samenwerking met gemeenten, door in allianties gezamenlijk het cultuurbeleid vorm te geven. Daarnaast willen we minder bureaucratie en de culturele infrastructuur verbeteren, via een betere verbinding tussen stad en regio. Tenslotte investeert de provincie in de culturele sector door de structurele subsidies weer te indexeren. "Dat is echt nodig als we de basis in stand willen houden en versterken", aldus gedeputeerde Wulfse.