Provincie investeert intensiever in Groninger samenleving

De provincie Groningen gaat meer investeren in de economie, de werkgelegenheid en de verbetering van de leefbaarheid. In totaal gaat het om een bedrag van 172,5 miljoen euro. Het geld is grotendeels beschikbaar gekomen via de NAM en het Rijk. De provincie vult deze bijdragen aan met eigen geld. Dat staat in de Voorjaarsnota 2014 die op dinsdag 20 mei werd gepresenteerd.

De provincie Groningen gaat meer investeren in de economie, de werkgelegenheid en de verbetering van de leefbaarheid. In totaal gaat het om een bedrag van 172,5 miljoen euro. Het geld is grotendeels beschikbaar gekomen via de NAM en het Rijk. De provincie vult deze bijdragen aan met eigen geld. Dat staat in de Voorjaarsnota 2014 die op dinsdag 20 mei werd gepresenteerd.

Akkoord

Een belangrijk deel van het extra geld komt uit het akkoord dat de provincie sloot met het Rijk, gemeenten en de NAM over de gaswinning. Daarnaast is nog eens 40 miljoen euro beschikbaar gesteld door de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Henk Kamp (Economische Zaken). Omdat de vrije ruimte in de provinciale begroting zeer beperkt is, haalt de provincie geld naar voren uit de reserves. “Met het versneld inzetten van geld uit reserves, gecombineerd met geld van de NAM en het Rijk, wordt de komende jaren per saldo méér geïnvesteerd in de verbetering van de leefbaarheid en economie van de Groninger samenleving”, aldus gedeputeerde William Moorlag.

Verkeer en vervoer

Er is veel geld beschikbaar voor het verbeteren van het openbaar vervoer en de wegen. Zo worden bijvoorbeeld stations aanpakt en worden kruisingen van de Oostelijke Ringweg in Groningen ongelijkvloers gemaakt. Er wordt ook geïnvesteerd in de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek.

Natuur en economie

In 2015 wordt verder geïnvesteerd in de totstandkoming van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur), dat in 2021 aangelegd kan zijn. Ook gaat de provincie door met de regeling voor subsidies en leningen voor innovatieve en duurzame midden- en kleinbedrijven. Dit zorgt ervoor dat er extra mensen aan het werk kunnen.

Begroting 2015

De Voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting 2015. In het laatste jaar van deze collegeperiode wil het college in hoog tempo doorgaan met de uitvoering en voltooiing van het collegeprogramma ‘Energiek en scherp aan de wind’ en het aanvullend coalitieakkoord dat in april 2013 is vastgesteld. Provinciale Staten bespreken de Voorjaarsnota op 25 juni.