Provincie investeert in vrijetijdseconomie met nieuw uitvoeringsprogramma

Er komt een vrijetijdsmakelaar die ondernemers helpt bij het ontwikkelen van toeristische en recreatieve activiteiten in onze provincie. Ook organiseert de provincie in samenwerking met Nationaal Programma Groningen een 'Hackathon Challenge' voor vernieuwende ideeën in de vrijetijdssector. Deze plannen staan in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023 van de provincie Groningen. Doel is om recreatie en toerisme in onze provincie te verbeteren, ondernemerschap te stimuleren en te zorgen voor meer werkgelegenheid in de sector. Voor de uitvoering van het programma is in de periode 2021-2023 ruim € 3,7 miljoen beschikbaar.

't Zielhoes in Noordpolderzijl (foto: Stella Dekker)

Verbinding

Mirjam Wulfse: "De provincie Groningen heeft toeristen en recreanten veel te bieden door grote verscheidenheid in ons open landschap, geschiedenis, bij ons erfgoed en in routes en cultuur. Wat vaak nog ontbreekt is de verbinding tussen bezienswaardigheden, horeca en andere voorzieningen. De provincie wil het verbeteren van deze verbindingen stimuleren. Naast dat de vrijetijdssector belangrijk is voor de werkgelegenheid draagt het ook bij aan het voorzieningenniveau en het leefklimaat in onze eigen regio." 

Vrijetijdsmakelaar

Er komt een vrijetijdsmakelaar die ondernemers gaat helpen bij het ontwikkelen van Groningse producten en arrangementen. De makelaar legt verbindingen tussen ondernemers, organisaties, het onderwijs en relevante programma’s en financiers. De vrijetijdsmakelaar kan ondernemers bijvoorbeeld wijzen op het ondernemersplatform GroBusiness, waar ze advies kunnen krijgen over regelingen voor het mkb.

Onderwijs

De provincie investeert de komende periode ook in opleidingen in de toerisme- en vrijetijdssector. Werken in de Groningse vrijetijdseconomie moet interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. Als er goede vakopleidingen op dit gebied zijn, kiezen mensen eerder voor een baan in deze sector. Daarbij is het van belang dat er voldoende passende stageplekken zijn, dat er goed te verdienen is en dat er perspectief is op een loopbaan in deze sector. Het project ‘Gateway to Hospitality’ moet zorgen voor opleidingen in deze sectoren die beter aansluiten bij het bedrijfsleven.

Hackathon

Samen met het Nationaal Programma Groningen (NPG) organiseren we een zogenaamde ‘Hackathon Challenge’. Dit evenement moet in korte tijd vernieuwende ideeën opleveren voor gastvrij, innovatief en duurzaam ondernemerschap in de vrijetijdssector opleveren. 

Servicebureau varen 

De rol voor Routebureau Groningen wordt uitgebreid. Naast het beheren, verbeteren en ontwikkelen van bestaande routes en routenetwerken voor fietsers en wandelaars, komt er een servicebureau voor de vaarrecreatie. De vaarrecreant kan hier meldingen doen, informatie krijgen over varen in de provincie en zelfbedieningssleutels ophalen voor bruggen en sluizen. 

Toeristische bestemming in 2030

Met het uitvoeringsprogramma legt de provincie, samen met gemeenten, onderwijs en ondernemers, de basis voor een sterke vrijetijdseconomie. Uiteindelijk moet de provincie in 2030 een belangrijke toeristische bestemming zijn voor mensen met interesse voor cultuur, erfgoed en landschap. Bezoekers kunnen hier langere tijd verblijven, omdat de routes, horeca en overnachtingsmogelijkheden goed op elkaar aansluiten. Zo draagt de vrijetijdssector op de lange termijn bij aan de brede welvaart in onze provincie.

Bekijk het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2021-2023 'Werken aan de basis' (PDF PDF-bestand, 2 MB).