Provincie investeert in techniekonderwijs in Zuidoost-Groningen

De provincie trekt ruim 130.000 euro uit voor het behoud en de verbetering van techniekonderwijs in de omgeving van Stadskanaal en Winschoten. In het programma Toptechniek Zuidoost-Groningen werken het technisch beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen. Het belangrijkste doel is om genoeg technisch gekwalificeerd personeel op te leiden, om te voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt.

Weinig doorstroom

Op dit moment is er een flinke daling in het aantal gediplomeerde vmbo-leerlingen dat naar het mbo gaat. Ook is het aantal leerlingen dat naar de ICT-opleiding in Winschoten gaat nog te laag, terwijl de vraag naar technisch gekwalificeerd personeel toeneemt, mede als gevolg van de toenemende technologische veranderingen en de verdere digitalisering. Voldoende leerlingen en doorstroom van vmbo naar mbo is daarom belangrijk.

Vakkrachten

Toptechniek Zuidoost-Groningen is een programma van de landelijke overheid, uitgevoerd door het Platform B├Ęta Techniek. Binnen Toptechniek zetten regionaal beroepsonderwijs, overheid en bedrijfsleven zich in voor voldoende in- en doorstroom in het technisch beroepsonderwijs, wat moet zorgen voor goed geschoolde technische vakkrachten voor de regionale arbeidsmarkt.

Groningen@Work

De aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is een van de hoofddoelstellingen van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt van de provincie. Het bestaat uit fondsen, subsidies en leningen.