Provincie investeert in sterke en duurzame aardappelsector

Bijna een kwart (23 procent) van alle aardappelen in de wereld komt oorspronkelijk uit Groningen en Friesland. De twee provincies willen die toppositie graag behouden en trekken daarom extra geld uit. De provincie Groningen stelt 375.000 euro subsidie beschikbaar voor The Potato Valley, een kennisplatform dat zich bezighoudt met de verbetering van de aardappelteelt.

Innovatieplatform

De pootgoedsector staat voor verschillende uitdagingen: de bodem is aan het verdichten, de vitaliteit van het gewas neemt af en het teeltsysteem voor aardappelen is uit balans. The Potato Valley is ervoor opgericht om deze uitdagingen het hoofd te bieden en vormt als innovatieplatform een belangrijke rol bij de opzet van een uitgebalanceerd en duurzaam pootgoedakkerbouwsysteem. Bij The Potato Valley komen ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden bij elkaar.

Voorbeeldprojecten

Een van de projecten van The Potato Valley is de 'smart potato', een gerobotiseerde aardappel die samen met gewone aardappelen wordt gepoot. Via sensoren in de smart potato en een 5G-internetverbinding kunnen boeren zien hoe het gesteld is met de gewassen en het land. Daarnaast is The Potato Valley bezig met innovatieve methoden om gewassen te verbouwen op verzilte gronden. Een belangrijk project, omdat steeds meer kustgebieden te maken hebben met zilte landbouwgronden, als gevolg van de zeespiegelstijging.