Provincie investeert in sterk vrijwilligerswerk

De provincie Groningen investeert dit jaar 155.000 euro in vrijwilligerswerk. Het geld gaat naar het Huis voor de Sport, de vereniging Groninger Dorpen en kenniscentrum CMO-Stamm, organisaties die vrijwilligerswerk stimuleren. Het project heet 'Sterk vrijwilligerswerk' en is een initiatief van in totaal zeven provinciale en vijf landelijke organisaties, bedoeld om kennis en deskundigheid in te zetten voor de versterking van het vrijwilligerswerk.

De provincie Groningen investeert dit jaar 155.000 euro in vrijwilligerswerk. Het geld gaat naar het Huis voor de Sport, de vereniging Groninger Dorpen en kenniscentrum CMO-Stamm, organisaties die vrijwilligerswerk stimuleren. Het project heet 'Sterk vrijwilligerswerk' en is een initiatief van in totaal zeven provinciale en vijf landelijke organisaties, bedoeld om kennis en deskundigheid in te zetten voor de versterking van vrijwilligerswerk.

Participatiesamenleving

Vrijwilligersorganisaties leveren een belangrijk bijdrage aan de leefbaarheid. Daarnaast doet de overheid, nu we van een verzorgingsstaat richting een participatiesamenleving gaan, steeds meer een beroep op vrijwillige inzet. Mede hierdoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en de besturen van deze organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking en verantwoording.

Samenwerking

De organisaties moeten meegroeien en daardoor steeds meer inspelen op veranderingen in de omgeving. Dit vraagt van de organisaties een stevig bestuur, dat de samenwerking zoekt met andere organisaties. De subsidie is bedoeld om te investeren in de besturen en het vrijwillig kader van vrijwilligersorganisaties. Via 'Sterk vrijwilligerswerk' worden informatiebijeenkomsten en ondersteuning georganiseerd. Op die manier wordt de (lokale) samenwerking en kennisdeling gestimuleerd. Met als doel meer samenwerking tussen besturen van onder meer dorpsbelangen, sportverenigingen, muziek- en scoutingverenigingen en cultuurorganisaties.

FC Leo

In Leens voerde FC Leo met succes een proefproject uit. Deze voetbalclub startte de eerste gesprekken met andere vrijwilligersorganisaties. Nu is er een samenwerkingsverband opgericht: Samenwerkende Verenigingen Leens. De verenigingen hebben samen een nieuwe dorpsvisie ontwikkeld en verschillende activiteiten georganiseerd voor de inwoners. Het is de bedoeling dat de hier gehanteerde methodiek straks in de hele provincie wordt toegepast.