Provincie investeert in beweegprogramma voor kinderen

De provincie geeft bijna € 25.000 subsidie aan het eerste project uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord (PDF PDF-bestand, 2 MB). Dit akkoord is in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen, organisaties uit de sport, zorg en welzijn, bedrijfsleven en provincie ontwikkeld. Deze organisaties gaan samenwerken om de motorische ontwikkeling onder kinderen van 0 tot 6 jaar te stimuleren en verbeteren.

Programma

Er wordt een beweegprogramma opgezet om Groningse kinderen van 0 tot 6 jaar vaker en afwisselender te laten bewegen. Dit programma moet minimaal 15 nieuw opgeleide sportcoaches, 60 pedagogisch medewerkers en 100 opgeleide studenten opleveren. Ook wordt er gewerkt om bestaande beweegprogramma's zoals 'Een Gezonde Start', 'Beweegkriebels', 'Beweegplezier' en 'Nijntje Beweegdiploma' standaard op te nemen in de programma's van de kinderopvang en basisscholen.

Provinciaal Beweegakkoord

In 2020 is het Gronings Provinciaal Beweegakkoord ondertekend door gemeenten, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven. Het is een intentieverklaring om samen bij te dragen aan een vitale provincie. Voor dit project wordt er samengewerkt door het Alfa-college, Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, Huis voor de Sport Groningen, kinderopvangorganisaties SKSG en Kids2b en de GGD Groningen. Dit is de eerste subsidie die voortkomt uit het Beweegakkoord.