Provincie investeert in aanpak jeugdwerkloosheid

Drie projecten die als doel hebben de jeugdwerkloosheid aan te pakken, krijgen van de provincie een financiĆ«le bijdrage. De projecten zijn er vooral op gericht om jongeren die een technische beroepsopleiding hebben gevolgd, aan het werk te helpen. In totaal draagt de provincie 435.000 euro subsidie bij. Het geld komt uit het krediet Arbeidsmarktbeleid en het Leven-lang-lerenfonds.

Hoge werkloosheid

Onze provincie heeft te maken met een relatief hoge werkloosheid en een lager opleidingsniveau, dan landelijk gemiddeld het geval is. De drie projecten dragen op verschillende manieren bij aan de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren:

  • De arbeidsmarktregio Groningen (een samenwerking van gemeenten en het UWV) wil met werkgevers in de bouw- en technieksector bekijken hoe jongeren na het afronden van hun opleiding snel een baan kunnen krijgen, bijvoorbeeld via oriĆ«ntatiestages. Aan dit project draagt de provincie 180.000 euro bij.
  • In het project 'Closing the gap MBO' van het bureau Profileermij is een methode ontwikkeld om de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers beter op elkaar af te stemmen, voornamelijk in de ICT- en technieksector. Dit project krijgt 55.000 euro subsidie.
  • Het samenwerkingsverband TopTechniek in Bedrijf Groningen krijgt 200.000 euro voor een project dat moet zorgen voor een betere aansluiting tussen het vmbo, mbo en de arbeidsmarkt. Naar verwachting zijn er voor jongeren in onze provincie de komende jaren vooral veel mogelijkheden in werk wat zich richt op de aardbevingsproblematiek en de ontwikkeling van duurzame energie.