Provincie in beroep tegen uitspraak WOB-verzoek Greenpeace

De provincie Groningen gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 18 juli over het WOB-verzoek van Greenpeace. Volgens de rechter kon er bij 208 van de ruim 1700 stukken geen sprake zijn van vertrouwelijke interne beraadslaging met de vergunninghouders RWE en Nuon. Dit is echter een gebruikelijke manier van afstemming bij vergunningverlening. Daarom legt de provincie deze zaak nu in een hoger beroep aan de Raad van State voor.

 

De provincie Groningen gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 18 juli over het WOB-verzoek van Greenpeace. Volgens de rechter kon er bij 208 van de ruim 1700 stukken geen sprake zijn van vertrouwelijke interne beraadslaging met de vergunninghouders RWE en Nuon. Dit is echter een gebruikelijke manier van afstemming bij vergunningverlening. Daarom legt de provincie deze zaak nu in een hoger beroep aan de Raad van State voor.

Geen aanvullende stukken

In tegenstelling tot eerdere berichten in de media hoeft de provincie geen aanvullende stukken beschikbaar te stellen.

Kijk voor meer informatie over energiecentrale RWE in ons dossier RWE-centrale.