Provincie helpt ontwikkeling biologische landbouw in grensregio op weg

Om de biologische landbouw in het Nederlands-Duitse grensgebied te stimuleren steekt de provincie Groningen ruim 12.5000 euro in een speciaal project van de stichting Biowerk. Het doel van het project is om te zorgen voor een betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse boeren. In de grensregio wordt nu nog relatief weinig biologische landbouw bedreven.

Eerste aanzet

De stichting Biowerk wil met het project een eerste stap zetten naar de ontwikkeling van biologische landbouw in dit gebied. Er wordt begonnen met het in kaart brengen van het netwerk van boerenbedrijven aan beide kanten van de grens. Ook gaan er gesprekken en kennisbijeenkomsten plaatsvinden. Met deze grensoverschrijdende samenwerking neemt voor de Oost-Groninger boeren het aantal exportmogelijkheden voor de Duitse markt toe. Boeren in dit deel van de provincie hebben nu het nadeel dat ze ver weg zitten van de handel, industrie en grote consumentengroepen.

Belangrijk aandachtspunt

De provincie Groningen besteedt veel aandacht aan het stimuleren van deze duurzame vorm van landbouw bedrijven, bijvoorbeeld via het programma biologische landbouw 2016-2020. Naast de provincie wordt er ook vanuit Brussel en de Duitse deelstaat Nedersaksen ge├»nvesteerd in het project van de stichting Biowerk. De bedoeling is dat na het project een vervolgtraject wordt ingezet.