Provincie heeft positief saldo 2008 hard nodig voor toekomst

De provincie Groningen sluit het jaar 2008 met een positief saldo van  4,05 miljoen euro af. Dit staat in de Jaarrekening 2008, die vandaag is vastgesteld door het college van GS. Deze middelen heeft de provincie hard nodig voor de toekomst. Zo maakt het college zich zorgen over de provinciale financiĆ«n op lange termijn. Gedeputeerde FinanciĆ«n Marc Calon zegt hierover: "De toekomst ziet er voor de provincie somber uit. Het kabinet wil vanaf 2011 fors bezuinigen om het verder oplopen van het tekort in de rijksbegroting tegen te gaan. Hierdoor krijgen wij minder middelen uit het provinciefonds." 

De grootste uitgaven van de provincie zaten in de programmaonderdelen Bereikbaar Groningen (mobiliteit en infrastructuur) en Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg. Aan Bereikbaar Groningen gaf de provincie in 2008 109,4 miljoen euro uit. De uitgaven voor Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur waren 70,4 miljoen euro.

Grote meevaller is het compensatiegeld Edon. De provincie Groningen ontving eind 2008 ruim 25 miljoen euro voor de ruil van aandelen EDON in aandelen Essent N.V.
Een enorme tegenvaller is de 9,5 miljoen euro die de provincie aan het Rijk moet betalen voor haar uitvoeringsagenda. In juni 2008 hebben de provincies en het Rijk een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2009-2011 over onder andere het afromen van hun vermogens. Afgesproken is dat de provincies in de jaren 2009 tot en met 2011 een bijdrage leveren van tweehonderd miljoen euro per jaar. Voor de provincie Groningen betekent dit 9,5 miljoen euro per jaar.

In eerste instantie was het niet terugbetalen van 30 miljoen euro door twee IJslandse banken Kaupthing en Landsbanki in het najaar van 2008 ook een enorme tegenvaller. Inmiddels is 20 miljoen euro en de bijbehorende rente terugbetaald door Kaupthing. Voor de 10 miljoen euro bij Landsbanki heeft de provincie een voorziening getroffen voor haar aandeel. De provincie trekt samen met het Rijk en de gemeente Den Haag op om het resterende tegoed terug te krijgen.

Het college van Gedeputeerde Staten legt op 27 mei aanstaande verantwoording af aan de Provinciale Staten over het gevoerde beleid in 2008.