Provincie heeft in 2022 € 490 miljoen te besteden

In 2022 heeft de provincie bijna € 490 miljoen te besteden. Dat staat in de begroting over 2022. Dit geld gaat onder andere naar duurzaam openbaar vervoer, nieuwe natuur, cultuur en werkgelegenheid. De begroting is structureel sluitend en de provincie Groningen staat er financieel goed voor. In de begroting over 2022 zijn geen nieuwe projecten of programma's opgenomen; er wordt vooral uitgevoerd wat eerder is afgesproken en vastgesteld in de Kadernota 2021-2025. (PDF PDF-bestand, 2 MB)

Brede welvaart

De prioriteit van dit college ligt bij een duurzame toekomst en brede welvaart voor alle Groningers. Brede welvaart gaat niet alleen over hoeveel mensen verdienen maar ook over gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving. 

Cofinancieringfonds

Nieuw dit jaar is het cofinancieringfonds, waarin een bedrag van € 10 miljoen ter beschikking wordt gesteld. Vanuit Brussel en Den Haag komen steeds vaker budgetten beschikbaar die erom vragen nationaal en regionaal geld bij elkaar te brengen. Dit wordt cofinanciering genoemd. Cofinanciering door de provincie is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van Europese en Nationale fondsen. Met dit fonds kunnen we dus toegang krijgen tot deze middelen.

Vervolgproces

De begroting wordt op 10 november in de vergadering van Provinciale Staten behandeld. Provinciale Staten bepalen de definitieve verdeling van het besteedbare geld.