Provincie heeft in 2021 ruim € 369 miljoen te besteden

De provincie Groningen heeft in 2021 ruim 369 miljoen euro te besteden. Dat staat in de begroting voor 2021 (PDF PDF-bestand, 12 MB). Het bedrag is voldoende om de beleidsdoelen van het college van Gedeputeerde Staten te kunnen uitvoeren. Rode draad in de maatregelen zijn klimaatmaatregelen en verduurzaming in de landbouw, industrie, energie en verkeer en vervoer. Vanwege de financiële onzekerheid door de coronacrisis zitten in de begroting geen nieuwe beleidsvoorstellen. Op 11 november besluiten Provinciale Staten definitief waar het geld naartoe gaat.

Coronacrisis

Ruim 43% van de uitgaven (€ 159 miljoen) gaat naar het verbeteren van de bereikbaarheid. Een van de belangrijkste dingen daarbij is het verbeteren van fietspaden, zoals de doorfietsroutes, en de verkeersveiligheid op fietspaden. Ook trekt de provincie € 11,5 miljoen uit om bedrijven en sociale en culturele instellingen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze maatregelen moeten de welvaart en leefbaarheid in onze provincie zo veel mogelijk herstellen en behouden.

Onzekere tijd

De begroting voor 2021 is geschreven in een onzekere tijd. De economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis zijn nu nog niet te overzien. Daarom kan de begroting nog geen volledig beeld geven wat deze crisis voor het provinciaal beleid betekent en wat de financiële effecten ervan zijn. Daarom is de provincie terughoudend met het maken van nieuwe plannen. In deze begroting staan alleen voorstellen die op grond van eerder gemaakte afspraken onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. Ondanks de onzekerheden zien Gedeputeerde Staten in de begroting voldoende mogelijkheden om hun ambities uit te voeren. Dit najaar wordt nog een aantal uitvoeringsprogramma's vastgesteld op het gebied van economie en arbeidsmarkt (Groningen@Work), vrijetijdsbeleid en cultuur.

Motorrijtuigenbelasting

De jaarlijkse opcenten van de motorrijtuigenbelasting stijgen dit jaar gemiddeld met € 3,45 euro per auto. Dat is een stijging van 1,5 procent.