Provincie Groningen strooit volop

De medewerkers van de afdeling Wegbeheer van de provincie Groningen hadden geen kerstvakantie dit jaar. Veertig medewerkers waren druk aan de slag om te strooien op de provinciale wegen. Sinds begin december is er al 54 keer gestrooid

Strooien in de provincie Groningen

Normaal vinden er jaarlijks gemiddeld 45 strooibeurten plaats. Per strooibeurt worden alle provinciale wegen, in totaal 650 kilometer, en alle provinciale fietspaden, nog eens 200 kilometer, afgewerkt. Tot nu toe is al 3000 ton zout gestrooid. De leveranciers kunnen de vraag naar zout nauwelijks aan. De provincie Groningen overlegt nu met de gemeentes, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat over de zoutvoorraad. Mocht er in onze provincie een tekort aan zout komen, dan worden keuzes gemaakt welke weg wél en welke niet gestrooid wordt. Voorlopig is er nog voldoende zout beschikbaar.