Provincie Groningen ontvangt groot compliment voor Afspraakbanen

De provincie Groningen en het UMCG kregen tijdens het congres 'Overheid aan zet’ op 24 juni een groot compliment van de voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen, wethouder Van der Schaaf. Zij hebben als overheidsorganisaties inmiddels een groot aantal Afspraakbanen gecreëerd. Daarmee zijn ze volgens Van der Schaaf hét goede voorbeeld voor andere overheidsinstanties in de regio als het gaat om de invoering van de Afspraakbanen uit het Sociaal Akkoord.

Aantal banen voor 2016 gehaald

In juni is de achtste nieuwe medewerker bij de provincie Groningen gestart. Dat houdt in dat de provincie ruim voor het einde van het jaar aan de gestelde opgave voldoet, zoals die vanuit de Participatiewet is bepaald. De provincie moet tot en met 2023 in totaal 26 banen creëren. Gedeputeerde voor personeelszaken Nienke Homan: "De opgave voor 2016 is al gehaald, maar dat betekent niet dat we de rest van het jaar stil gaan zitten. De komende tijd kijken we actief waar andere mogelijkheden liggen om garantiebanen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Stijgende lijn

Op 24 juni spraken bestuurders en vertegenwoordigers van overheidsinstanties over de invulling van de Afspraakbanen. De taakstelling in 2016 om  935 banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap is al ruim behaald. Dit is meer te danken aan de markt dan aan de overheid. Daarom werd er besproken wat de organisaties kunnen doen om hier ook werk van te maken. Voorzitter Van der Schaaf: “De stijgende lijn is al zichtbaar, dus dat is zeker positief. Echter blijft het van belang dat we deze opdracht zeer serieus nemen en het goede voorbeeld willen geven als overheid. Het UMCG en de Provincie tonen aan dat het kan, ondanks de academische of politieke omgeving.”