Provincie Groningen maakt vaart met verkeersveiligheid op N366

Om de weggebruiker zo veel mogelijk te betrekken bij het project ‘N366 Veilig’ is een speciale website gelanceerd. Op www.n366veilig.nl staat informatie over onder andere de aanpak van de N366, het doel van het project en actuele berichtgeving over wegwerkzaamheden. Ook kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief via e-mail en het N366 project- en werkplan 2009 downloaden. Na de start van het project in februari 2009, is de provincie Groningen de afgelopen tijd vooral bezig geweest met de voorbereidingen van de aanpak. Hiervan heeft de weggebruiker nog maar weinig gemerkt. Begin oktober 2009 komt hier verandering in: dan start de grootscheepse infrastructurele aanpak van de N366.

De provincie Groningen wil gezamenlijk met de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde, het Verkeer- en Vervoersberaad (VVB), de regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie de verkeersveiligheid op de weg sterk verbeteren. Het doel is duidelijk: 50 procent minder slachtofferongevallen. Om dit te realiseren wordt de beproefde Gericht verkeerstoezichtsformule (GVT) toegepast. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en educatie.

De N366 bezet met in totaal 513 ongevallen tussen 2003 en 2007 de derde plaats in de provinciale top 10 van meest gevaarlijke wegen. De grootste problemen op de N366 zijn het geen voorrang verlenen op kruisingen, te weinig afstand houden en het verliezen van de macht over het stuur. Ook gebeuren er veel ongevallen waarbij dieren worden aangereden.