Provincie Groningen in toekomst klimaatbestendiger

De provincie Groningen gaat er met een aantal activiteiten uit het programma voor klimaatadaptatie voor zorgen dat de leefomgeving van haar inwoners nog beter bestand is tegen het veranderende klimaat. Om deze acties extra te stimuleren is in de periode 2012-2014 jaarlijks een bedrag van 250.000,- euro beschikbaar. Het grootste deel van het geld gaat naar projecten in de Veenkoloniën, de Eemsdelta, het Lauwersmeergebied en de regio Groningen-Assen. Deze gebieden zijn de komende jaren het sterkst in ontwikkeling.

 

De provincie Groningen gaat er met een aantal activiteiten uit het programma voor klimaatadaptatie voor zorgen dat de leefomgeving van haar inwoners nog beter bestand is tegen het veranderende klimaat. Om deze acties extra te stimuleren is in de periode 2012-2014 jaarlijks een bedrag van 250.000,- euro beschikbaar. Het grootste deel van het geld gaat naar projecten in de Veenkoloniën, de Eemsdelta, het Lauwersmeergebied en de regio Groningen-Assen. Deze gebieden zijn de komende jaren het sterkst in ontwikkeling.

Actieplan

De afgelopen jaren hebben we aandacht besteed aan de ontwikkeling van kennis en bewustzijn over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan veel regen in een hele korte tijd met kans op wateroverlast. Of juist een lange periode van hitte en droogte. Dit actieplan ‘Groningen op klimaatkoers 2012’ is de start van het uitvoeren van concrete maatregelen en aanpassingen. Hierbij werkt de provincie nauw samen met anderen: gemeenten, waterschappen, provincies Drenthe en Friesland. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Droge Voeten 2050’ waarin wordt onderzocht hoe de kans op wateroverlast acceptabel blijft in beheergebieden van de waterschappen Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest.

Tijdig inspelen

Klimaatverandering verloopt bijna ongemerkt en hierdoor zijn de gevolgen ook niet direct merkbaar. Pas op langere termijn wordt duidelijk hoe ernstig ze zijn. Juist daarom is het nodig om nu al rekening te houden met deze veranderingen.