Provincie Groningen gaat met sectoren in gesprek over stikstof

De komende weken gaat de provincie Groningen met de verschillende sectoren in gesprek over het stikstofprobleem. Dit gebeurt tijdens zogenaamde sectortafels. Het gaat om de landbouw, de bouw, de natuur, de industrie, mobiliteit en medeoverheden. De eerste sectortafel is op donderdag 7 november. Daarvoor zijn vertegenwoordigers van de landbouwsector uitgenodigd. Dit is de eerste in een serie van drie sectortafels landbouw. De provincie neemt de opbrengst van de bijeenkomsten mee in het vervolgtraject richting het Rijk.

Doel bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten is te horen welke vragen er leven en welke knelpunten en belemmeringen er zijn. Waar mogelijk zullen medewerkers van de provincie vragen beantwoorden en informatie geven over het proces van de komende weken. Ook wil de provincie in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen. De provincie sluit de sectortafels af met een bestuurlijk overleg, met een bestuurlijke vertegenwoordiging van alle sectoren.

Raad van State

Eerder dit jaar heeft de Raad van State geoordeeld dat er te veel stikstof neerslaat in onze natuurgebieden. De provincies en het Rijk hebben toegezegd dat zij voor 1 december meer duidelijkheid geven over een integrale aanpak, om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. 

Lees meer in het dossier stikstof, met onder meer een reeks veelgestelde vragen.