Provincie geeft positieve zienswijze nieuwe gemeente Het Hogeland

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geven een positieve zienswijze over de vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) willen per 1 januari 2019 samen opgaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu met een positief advies naar demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2019 een feit.

Het Hogeland

In maart dit jaar werd de naam van de gemeente 'Het Hogeland' bekend gemaakt. Deze werd gekozen na een prijsvraag onder de inwoners van de vier gemeenten. Het Hogeland wordt een gemeente met zo´n 45.000 inwoners.

Besluitvormingsproces

De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond stelden op 18 mei van dit jaar het herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Het Hogeland vast. Daarmee gaven zij aan definitief te willen fuseren per 1 januari 2019. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Zoals bekend komt het Nationaal Landschap Middag-Humsterland bij de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarmee wordt het Reitdiep de grens tussen Westerkwartier en Het Hogeland.