Provincie geeft positieve zienswijze herindeling Midden-Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten geeft een positieve zienswijze over een nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde willen per 1 januari 2018 samen opgaan in deze nieuwe gemeente. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

Midden-Groningen

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stelden op 26 april alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vast. Daarmee gaven zij definitief aan te willen fuseren per 1 januari 2018. De gemeenteraden stemden tijdens de raadsvergaderingen in met ‘het Kompas’, de strategische visie van de nieuwe gemeente en ze bekrachtigden ook de nieuwe naam: Midden-Groningen. Deze naam kreeg ook verreweg de meeste stemmen van de inwoners. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de provincie.

Besluitvorming

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de voortvarende besluitvorming van de drie gemeenten: "Mooi dat de gemeenten er zo snel met elkaar zijn uitgekomen en dat de keuze voor nieuwe gemeente gedragen wordt door de bevolking. Door de herindeling kan de nieuwe gemeente krachtiger opereren."