Provincie geeft Jeugdsportfonds 45.000 euro subsidie

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn vandaag akkoord gegaan met een eenmalige subsidie van 45.000 euro voor het Provinciaal Jeugdsportfonds. Dit bedrag is afkomstig uit het stimuleringsbudget armoedebestrijding. Het Jeugdsportfonds biedt kinderen van minder draagkrachtige ouders de mogelijkheid om te sporten.

De provincie vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten, ongeacht het inkomen van hun ouders. Het Jeugdsportfonds is een organisatie die hier een belangrijke bijdrage aan levert: in anderhalf jaar tijd zijn er ruim 500 kinderen aan het sporten met een bijdrage uit het fonds. Gezien de huidige economische situatie verwacht het bestuur van het Jeugdsportfonds dat het beroep op het fonds verder zal toenemen.