Provincie: gaswinning zoveel als nodig terugbrengen voor veiligheid

Veiligheid in het Groninger gaswinningsgebied heeft de hoogste prioriteit. Dat is de centrale boodschap in de zienswijze van de provincie Groningen op het voorgenomen besluit van minister van Economische Zaken Henk Kamp. Verder wil de provincie dat de minister onderzoek doet naar een aantal technische zaken rondom aardbevingen die nog onduidelijk zijn en voorbereidingen treft voor het geval de gaswinning toch teruggebracht moet worden.

Veiligheid in het Groninger gaswinningsgebied heeft de hoogste prioriteit. Dat is de centrale boodschap in de zienswijze (PDF PDF-bestand, 145 KB) van de provincie Groningen op het voorgenomen besluit (PDF PDF-bestand, 69 KB) van minister van Economische Zaken Henk Kamp. Verder wil de provincie dat de minister onderzoek doet naar een aantal technische zaken rondom aardbevingen die nog onduidelijk zijn en voorbereidingen treft voor het geval de gaswinning toch teruggebracht moet worden.

Te veel vragen onbeantwoord

Door het sterk terugbrengen van de gaswinning uit vijf clusters rondom Loppersum neemt minister Kamp tijd voor nader onderzoek en het nemen van preventieve maatregelen. Volgens de provincie laten het ontwerp-besluit en de onderliggende onderzoeken nog te veel vragen onbeantwoord om het besluit van de minister voor een periode van drie jaar definitief vast te kunnen stellen. De provincie wil dat zodra er aanleiding voor is, bijvoorbeeld op basis van de onderzoeksresultaten, het besluit snel door de minister wordt aangepast. Ook wil de provincie dat de minister kijkt naar alternatieven om snel te kunnen reageren mocht de gasproductie verder teruggebracht moeten worden.

De zienswijze van de provincie gaat niet in op zaken die zijn vastgelegd in het document Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen (PDF PDF-bestand, 3 MB) en zaken die liggen bij de Dialoogtafel. Door in de zienswijze de nadruk te leggen op veiligheid volgt de provincie het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.