Provincie gaat verkeer tellen in Leens, Ulrum en Wehe-den Hoorn

De provincie Groningen gaat verkeerstellingen uitvoeren in Leens, Ulrum en Wehe-den Hoorn. Op drie plaatsen binnen de bebouwde kom van de dorpen worden camera's geplaatst, die auto's en landbouwvoertuigen registreren. Met de tellingen wil de provincie meer inzicht krijgen in de verkeersdrukte in de dorpen. De verkeerstellingen vinden half september plaats en duren een week. Eind oktober moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

De provincie Groningen gaat verkeerstellingen uitvoeren in Leens, Ulrum en Wehe-den Hoorn. Op drie plaatsen binnen de bebouwde kom van de dorpen worden camera's geplaatst, die auto's en landbouwvoertuigen registreren. Met de tellingen wil de provincie meer inzicht krijgen in de verkeersdrukte in de dorpen. De verkeerstellingen vinden half september plaats en duren een week. Eind oktober moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Verkeersveiligheid

De provincie wil de verkeersveiligheid op de provinciale weg N361 tussen Mensingeweer en Lauwersoog verbeteren. Op deze weg komen relatief veel ongelukken voor. Daarnaast wordt  bekeken of de leefbaarheid in de dorpen kan worden verbeterd. Voor de verbetering van de verkeersveiligheid op het noordelijk deel van de N361 en de leefbaarheid in de dorpen heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar. 

Meer informatie over de projecten op de N361 is te vinden op: www.n361veilig.nl.