Provincie gaat verder met drie plannen voor aanpak N360

De provincie Groningen heeft van de zeven mogelijke plannen voor de aanpak van de N360, drie uitgekozen om mee verder te gaan. De plannen passen binnen het budget van maximaal dertig miljoen euro. Uiteindelijk moet na onderzoek blijken welke van de drie geschikt is voor de verbetering van de weg. Op 13 december 2011 organiseert de provincie met de betrokken gemeenten een inloopbijeenkomst in Café De IJzeren Klap in Lageland.

 

De provincie Groningen heeft van de zeven mogelijke plannen voor de aanpak van de N360 tussen Groningen en Delfzijl drie uitgekozen om mee verder te gaan. De plannen passen binnen het budget van maximaal dertig miljoen euro. Uiteindelijk moet na onderzoek blijken welke van de drie het meest geschikt is voor de verbetering van de weg.  Op 13 december 2011 organiseert de provincie met de betrokken gemeenten een inloopbijeenkomst in Café De IJzeren Klap in Lageland.

Drie mogelijkheden

De mogelijke plannen voor de N360 die de provincie verder wil onderzoeken zijn:

  • Het verbeteren van de bestaande weg door de kruisingen veiliger te maken voor het verkeer.
  • Het opwaarderen van de bestaande weg, waarbij landbouwverkeer niet meer toegestaan wordt en de aansluiting van de weg op huizen verdwijnt.
  • Het aanleggen van een nieuwe weg aan de zuidzijde van het Damsterdiep.

Gevaarlijke kruisingen

Al jaren willen we de N360 verbeteren. Het verkeer stroomt niet goed door, vooral tussen Groningen en Ten Boer tijdens de spits. Ook kent de weg verschillende gevaarlijke kruisingen, waar veel ongelukken gebeuren. De afgelopen jaren heeft de provincie allerlei mogelijkheden onderzocht om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden kwamen we tot zeven mogelijkheden. Bij alle plannen is onderzocht wat de effecten zijn voor het verkeer, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit. Geen van de zeven alternatieven lossen alle problemen op. Omdat het er niet naar uitziet dat er meer geld beschikbaar komt voor de N360, kiest de provincie voor deze drie plannen om in ieder geval voor een deel de gevaren voor de verkeersveiligheid tegen te gaan.