Provincie gaat strenger toezicht houden op North Refinery

De provincie Groningen gaat strenger toezicht houden op het olieverwerkende bedrijf North Refinery in Farmsum. Dit naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de commissie De Ridder. In de afgelopen jaren overtreed North Refinery meerdere malen de voorschriften van de vergunning Wet milieubeheer. Bij de provincie bestond twijfel of ze voldoende grip had op de milieuaspecten van dit bedrijf. Daarom werden prof. dr. J. de Ridder, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, en deskundigen van DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd om dit te onderzoeken. De commissie De Ridder concludeert nu dat de provincie op een aantal punten tekort is geschoten.

De provincie Groningen gaat strenger toezicht houden op het olieverwerkende bedrijf North Refinery in Farmsum. Dit naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de commissie De Ridder. In de afgelopen jaren overtreed North Refinery meerdere malen de voorschriften van de vergunning Wet milieubeheer. Bij de provincie bestond twijfel of ze voldoende grip had op de milieuaspecten van dit bedrijf. Daarom werden prof. dr. J. de Ridder, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, en deskundigen van DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd om dit te onderzoeken. De commissie De Ridder concludeert nu dat de provincie op een aantal punten tekort is geschoten.

Toezicht

De commissie stelt vast dat de vergunning die de provincie heeft verleend toereikend is, maar op onderdelen verdergaande eisen had kunnen bevatten. Het bedrijf vroeg een brede acceptatie van stoffen en kreeg daar een vergunning voor op grond van de kaders van de Wet milieubeheer. Maar het provinciaal toezicht hierop was volgens de onderzoekscommissie te veel reactief. Er is te weinig gehandeld op grond van een integraal plan dat gebaseerd was op een totaalbeeld van alle mogelijke risico’s in de handhaving. Zo was er geen emissie-controleplan, zoals dat in de vergunning wordt aangegeven, en dat is een tekortkoming. In zo’n plan moet een bedrijf aangegeven hoe het de gestelde emissie-eisen van de naverbrander (de thermische oxidatieoven) controleert. De provincie heeft er niet op toegezien dat het bedrijf ook daadwerkelijk zo’n plan opstelde.

Handhaving

Naar aanleiding van het rapport van de commissie De Ridder gaat de provincie de handhaving en het toezicht op bedrijven verbeteren. In mei is al een opleveringscontrole uitgevoerd bij North Refinery. Daarbij zijn 23 overtredingen van de vergunning geconstateerd, maar die waren niet zodanig dat het bedrijf zijn activiteiten moest staken. Het bedrijf moet nu een dwangsom betalen van ruim een miljoen euro.

Luchtkwaliteit

TNO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de directe omgeving van North Refinery. Daaruit blijkt dat de streefwaarden van de relevante zogeheten ‘vluchtige stoffen’ niet zijn overschreden. De GGD geeft aan dat op basis van deze metingen geen risico’s voor de volksgezondheid worden verwacht.

Informeren bewoners

De omwonenden in de omgeving van North Refinery worden over het onderzoek geïnformeerd tijdens een informatieavond op dinsdag 14 juni in het dorpshuis van Borgsweer.

Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek kunt u hieronder het volledige persbericht downloaden.