Provincie gaat Groninger monumenten in kaart brengen

De provincie Groningen gaat monumenten in kaart brengen via een zogeheten erfgoedmonitor. Daarbij is het de bedoeling dat alle monumenten in de provincie in een database komen te staan, met daarin de staat van onderhoud en de eventuele kosten die nodig zijn om de panden te restaureren. De provincie heeft eerst een proef uitgevoerd in de toekomstige gemeente Midden-Groningen. Daarbij zijn bijna 900 gebouwen in kaart gebracht. Het is nu de bedoeling dat dit voor de hele provincie gebeurt.  

2019

Met de erfgoedmonitor wil de provincie een overzicht krijgen hoe het staat met het onderhoud van het erfgoed en daarna volgen hoe dit zich verder ontwikkelt. De provincie hoopt dit in 2019 voor alle Groninger monumenten in beeld te hebben. De provincie en gemeenten gebruiken de uitkomsten om inzichtelijk te maken welke keuzes de provincies moet maken voor het erfgoed in onze provincie.

Midden-Groningen

In de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (samen de toekomstige gemeente Midden-Groningen) heeft de provincie, in samenwerking met de gemeenten, foto's laten maken van bijna 900 monumenten. Van alle monumenten zijn gegevens verzameld, die zijn verwerkt in een database, waarin staat om wat voor soort monument het gaat en in welke staat van onderhoud het pand verkeert. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de provincie en gemeenten vanwege de privacygevoeligheid van sommige verzamelde gegevens. Monumentenwacht Groningen heeft bij ongeveer 100 panden een steekproef uitgevoerd, waarbij een inschatting is gemaakt van de kosten voor sober en doelmatig onderhoud en restauratie.

Aardbevingen

Uit het totale onderzoek in de toekomstige gemeente Midden-Groningen blijkt dat bijna 88 procent van de panden in goede staat verkeert. De overige 12 procent heeft een matige tot slechte staat van onderhoud. Ongeveer 4 procent van de monumenten staat leeg. Een groot deel van de panden heeft scheuren. Daarvan is niet van alle panden duidelijk in hoeverre de scheuren het gevolg zijn van aardbevingen. Wel is duidelijk dat er in Midden-Groningen veel meer scheuren in panden voorkomen dan elders in het land, waar ook monumenten in kaart zijn gebracht. Om het onderhoud van alle monumentale panden in de drie gemeenten op een redelijk peil te houden, is de komende drie jaar minimaal 19 miljoen euro nodig. 

Aanpak in gehele provincie

De provincie gaat de monumenten in fasen in beeld brengen, te beginnen met gemeenten die het erfgoed al voor een groot deel geïnventariseerd hebben. Daarbij gaat het vooral om het aardbevingsbied. In 2019 hoopt de provincie zo veel mogelijk monumenten in de erfgoedmonitor te hebben. Daarna is het de bedoeling dat in een cyclus van vier jaar wordt bekeken hoe het dan staat met het onderhoud in de gehele provincie.