Provincie financiert leerstoel Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling

Martijn van der Heide is vanaf 1 september bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met deze leerstoel willen de provincie en de universiteit de landbouwsector helpen te verduurzamen. Belangrijk daarbij is de wisselwerking tussen wat er verbouwd wordt, de bodem en het landschap. Het gaat erom dat boeren meer rekening houden met de natuur en tegelijkertijd een goede opbrengst halen. Natuur, landbouw en platteland moeten daarbij als samenhangend geheel worden gezien. De benoeming van de bijzonder hoogleraar is voor een periode van vijf jaar. De provincie financiert de leerstoel met  € 200.000.

Natuurinclusieve landbouw

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (VHLO) en richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van natuurinclusieve maatregelen in de landbouw vanuit ruimtelijk en sociaaleconomisch perspectief. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw, waarbij boeren meer aandacht hebben over biodiversiteit. Bij de leerstoel aan Rijksuniversiteit Groningen is aandacht voor de vertaling van het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk en toepassing ervan. 

Martijn van der Heide 

Prof. dr.ir. C.M. (Martijn) van der Heide (1973) is landbouw- en milieueconoom en houdt zich sinds 2018 als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig met agro-economische vraagstukken. Daarvoor deed hij jarenlang fundamenteel en toegepast onderzoek bij Wageningen Economic Research. Ook was hij vier jaar lector ‘geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer’ bij hogeschool Van Hall Larenstein. Daardoor kent hij zowel de wetenschappelijke als de beleidsmatige kant van de landbouw.