Provincie en waterschappen helpen landbouwsector bij waterbeheer

De provincie Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben op 22 september de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondertekend. Daarmee spreken de partijen af hoe ze initiatieven uit de landbouwsector gaan ondersteunen. 

Initiatief landbouwsector

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van de landbouwsector met als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het verminderen van het watergebruik en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Bijdragen

In de afgelopen jaren hebben provincie en waterschappen ongeveer 2 miljoen euro aan DAW-projecten bijgedragen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst betekent dat provincie en waterschappen er naar streven hiernaast ruim zes miljoen euro beschikbaar te stellen om initiatieven uit de landbouwsector te ondersteunen.