Provincie en RUG richten Bijzondere leerstoel duurzame landbouw op


De provincie en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samen een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw oprichten. Doel van deze voor Nederland unieke leerstoel is om de landbouwsector verder te helpen verduurzamen. De provincie draagt 200.000 euro bij aan deze leerstoel. Daarmee kunnen twee parttime hoogleraren met een aanvullend ecologisch en agronomisch profiel 2 jaar aan de slag.

Natuurinclusieve landbouw

Het is voor het eerst dat provincie en universiteit op deze manier werk maken van landbouw en natuurbehoud. Beide hechten veel waarde aan het creëren van een weerbare landbouwsector en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over, en onderbouwing van ‘natuurinclusieve landbouw’. Dit betekent dat een agrariër de natuur niet alleen gebruikt voor zijn productie, maar dat de natuur tegelijkertijd ook wordt gespaard en beschermd terwijl de bedrijfsvoering rendabel blijft. Deze ontwikkeling is nodig omdat het slecht gaat met de biodiversiteit.

Onderbouwing van maatregelen

Hoogleraar Ecologie Han Olff: “De Leerstoel biedt ons een unieke mogelijkheid natuurvriendelijke strategieën voor de landbouw te ontwikkelen én te testen in Groningen en Drenthe, in samenwerking met boeren. Kennisontwikkeling is echt onontbeerlijk om natuurinclusieve landbouw tot een succes te maken.”
Gedeputeerde Henk Staghouwer: "Er valt nog zoveel te leren. Waar het om gaat is dat je nut en noodzaak van maatregelen kunt onderbouwen. Waar moet de provincie, als ze landbouw en natuurorganisaties wil steunen, haar geld op inzetten?"

De bijzondere leerstoel wordt voor een periode van 2 jaar opgericht met de intentie voor een vervolg van 3 jaren.