Provincie en mkb organiseren informatieavonden voor verbetering detailhandel

De provincie organiseert samen met MKB Noord informatieavonden voor ondernemers in de detailhandel om deze handel meer te laten inspelen op de eisen van de toekomst. De bijeenkomsten vinden plaats in januari en februari 2019 en zijn onderdeel van de landelijke retailagenda. Met dit programma ondersteunen het Rijk en de provincie ondernemers bij het versterken van ondernemerschap, het ontwikkelen van een visie en de uitvoering van deze visie.  Vanuit de retailagenda zijn al twee subsidies van ruim 100.000 euro toegekend aan de gemeenten Midden-Groningen en Veendam om de beleving in winkelgebieden te verbeteren.

Bijeenkomsten

Door de toename van online winkelen, de economische crisis en de bevolkingsdaling heeft de detailhandel het op verschillende plaatsen in onze provincie moeilijk gehad. Niet alle ondernemers hebben zich even makkelijk aan deze ontwikkelingen kunnen aanpassen. Om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om het ondernemerschap te versterken en welke wensen de ondernemers hebben, vinden op verschillende plekken in de provincie bijeenkomsten plaats. Mogelijke onderwerpen hierbij zijn:  digitalisering en sociale media, financieel inzicht, samenwerking en toekomstperspectief. Met de wensen die de ondernemers tijdens de bijeenkomsten naar voren brengen stelt MKB Noord een programma samen. Ondernemers kunnen zich voor de bijeenkomsten aanmelden via de website www.retail.mkbgroningen.nl .

Subsidie

De gemeenten Midden-Groningen en Veendam maken als eerste gebruik van de subsidie om regionale visies voor de detailhandel te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeente Midden-Groningen stelt samen met ondernemers een retailvisie op voor deze gemeente. De gemeente Veendam zet het geld in om de winkels in de gemeente meer te concentreren, de winkelpanden te verbeteren en een nieuwe invulling te vinden voor leegstaande panden. Deze gemeente gebruikt het geld voor een eigen gemeentelijke subsidieregeling. Gemeenten en ondernemersverenigingen kunnen tot en met 31 december 2019 gebruikmaken van de provinciale retailsubsidie.