Provincie en krimpgebieden in actie voor leefbaarheid

In Appingedam fuseren scholen voor voortgezet onderwijs, Biblionet wil een bezorgservice opzetten, terwijl in de gemeente De Marne dorpsbewoners zelf thuiszorg mogelijk gaan maken. Het zijn een paar voorbeelden van projecten die de provincie financiert uit de eerste ronde van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

In Appingedam fuseren scholen voor voortgezet onderwijs, Biblionet wil een bezorgservice opzetten, terwijl in de gemeente De Marne dorpsbewoners zelf thuiszorg mogelijk gaan maken. Het zijn een paar voorbeelden van projecten die de provincie financiert uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

Ondernemerszin

De gedeputeerde voor leefbaarheid, Marianne Besselink is tevreden: 'Deze projecten getuigen van ondernemerszin. Gemeenten, organisaties en bewoners komen met creatieve oplossingen voor de gevolgen van krimp'.

Investeren

De overheid investeert de komende tijd ruim 3,8 miljoen euro in de leefbaarheid van de krimpgebieden. Daaraan draagt de provincie 2,6 miljoen euro bij, het rijk ruim 1,2 miljoen euro. De initiatiefnemers van de projecten investeren zelf ook flink. De totale investering in de krimpgebieden komt daardoor zelfs op ruim 7,6 miljoen euro.

Subsidieregeling

De provincie verdeelt de subsidieregeling jaarlijks tijdens twee ronden. De eerste sloot op 1 juni, de tweede heeft 1 oktober als sluitingsdatum. De subsidies zijn voor een deel bestemd voor regionale woon- en leefbaarheidsplannen, die vanuit de gemeenten worden ontwikkeld. Het andere deel van de subsidies is bedoeld voor experimenten en innovatieve projecten van diverse maatschappelijke instellingen.

Veel belangstelling

Voor het verdelen van de subsidies was tijdens de eerste ronde al veel belangstelling. In totaal heeft de provincie zestien projecten goedgekeurd. De gemeente Loppersum kan ruim 1,1 miljoen euro tegemoet zien voor een regionaal woon- en leefbaarheidsplan, dat de winkels en voorzieningen in het dorp moet verbeteren. In Delfzijl gaan sportverenigingen en het Huis voor de Sport Groningen samen nadenken hoe één sportgebouw door verschillende sportverenigingen gebruikt kan worden. Voor dit innovatieve project is een subsidie van 50.000 euro beschikbaar gesteld. 

Tweede ronde

Voor de tweede ronde is nog ongeveer 248.400 euro beschikbaar voor innovatieve projecten en ruim 1,2 miljoen euro voor woon- en leefbaarheidsplannen.